zarządzanie / administrowanie nieruchomością

W ramach zarządzania / administracji nieruchomością:

  • podejmujemy wszystkie czynności związane z rejestracją wspólnoty w organach administracji (uzyskanie numerów REGON/NIP), sprawdzamy i nadzorujemy stan prawny nieruchomości,
  • tworzymy listę lokali i opracowujemy plan zarządu nieruchomością,
  • przygotowujemy i obsługujemy zebrania wspólnoty mieszkaniowej,
  • doradzamy w wyborze usługodawców dla wspólnoty,
  • negocjujemy i przygotowujemy umowy z kontrahentami wspólnoty,
  • archiwizujemy dokumentację nieruchomości,
  • doradzamy w wyborze najlepszego ubezpieczenia dla wspólnoty,
  • przygotowujemy uchwały będące przedmiotem głosowania na zebraniach wspólnoty,
  • nadzorujemy zobowiązania prawno-podatkowe wspólnoty oraz dbamy o funkcjonowanie nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • wspólnota mieszkaniowa to też zebrania, my je przygotujemy i obsłużymy,