kontakt

Major domus

Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami

Armii Krajowej 14c/3,
50-541 Wrocław

71 785 77 94

609 732 299

major.domus@pvd.pl

Zgłaszanie usterek

Imię i nazwisko*:

E-mail

Telefon:

Ulica*:

Nr lokalu*:

Miejscowość*:

Dokładny opis usterki*: