usługi rachunkowo – księgowe

W ramach obsługi finansowo- księgowej:

  • prowadzimy księgowość wspólnoty zgodnie przepisami prawa i z przyjętymi przez wspólnotę ustaleniami.
  • przygotowujemy naliczenia opłat zgodnie z ustaleniami wspólnoty.
  • sporządzamy coroczne i okresowe rozliczenia finansowe dla całej wspólnoty i dla każdego lokalu z tytułu utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów i funduszu remontowego.
  • przechowujemy i archiwizujemy dokumenty finansowo – księgowe wspólnoty,
  • windykujemy należności z tytułu opłat i należności względem wspólnoty.