utrzymanie techniczne i eksploatacja nieruchomości

W ramach nadzoru nad stanem technicznym i eksploatacji budynku:

  • nadzorujemy i kontrolujemy stan techniczny nieruchomości,
  • robimy przeglądy stanu technicznego budynku, urządzeń, wyposażenia i instalacji zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
  • opracowujemy plany remontów i modernizacji budynku,
  • sporządzamy kosztorysy remontów i przedstawiamy wspólnocie oferty wykonawców,
  • prowadzimy bieżący nadzór konserwatorski nad zarządzanym budynkiem i firmami serwisowymi,
  • nadzorujemy utrzymanie porządku na terenie nieruchomości i terenach zielonych.

Zarządca może wykonywać także dodatkowy zakres działań ustalony uprzednio z Państwem i Państwa wspólnotą mieszkaniową.