5.10.2016 Nowe zasady odbierania odpadów

Od 1 stycznia 2017 roku we Wrocławiu będą obowiązywały nowe zasady ułatwiające segregowanie i odbieranie niektórych rodzajów odpadów od mieszkańców. Najważniejsze zmiany – zwiększenie częstotliwości odbioru i liczby pojemników – dotyczą odbioru opakowań szklanych, odpadów zielonych i odpadów wielkogabarytowych

Szkło nie będzie już zbierane w pojemnikach ustawionych w miejscach ogólnodostępnych, nie będzie też trzeba dzielić go na bezbarwne i kolorowe. Wszystkie opakowania szklane, takie jak słoiki, butelki, pojemniki po żywności i kosmetykach, będą trafiały do jednego, zielonego pojemnika, dostarczonego i ustawionego na terenie nieruchomości razem z innymi pojemnikami i workami.

Odpady zielone, (trawa, drobne i pocięte gałęzie, suche liście czy zwiędłe kwiaty) będą odbierane nieprzerwanie przez cały rok z częstotliwością 1 x w tygodniu. Odpady wielkogabarytowe będą odbierane raz na 2 miesiące z osiedli domków jednorodzinnych i raz na miesiąc z osiedli domów wielorodzinnych.

więcej na http://ekosystem.wroc.pl/2016/09/29/nowe-zasady-odbierania-odpadow-%e2%80%93-bedzie-blizej-czesciej-wygodniej/