15.02.2016 Zebrania sprawozdawcze za rok 2015

Rozpoczęliśmy okres corocznych zebrań sprawozdawczych z członkami zarządzanych przez naszą firmę Wspólnot Mieszkaniowych.

Zapraszamy do udziału wszystkich właścicieli mieszkań .

Na zebraniach omówimy sytuację gospodarczą Wspólnoty
oraz wspólnie z Państwem zaplanujemy wydatki, remonty i usprawnienia w budynkach.

Informację o terminie i miejscu zebrania Państwa Wspólnoty będziemy rozsyłać na Państwa adresy korespondencji.

Serdecznie zapraszamy.